buro-yonetimi1

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Türkiye’de ve dünyada, önemi giderek artan bir alandır. Günümüz iş ortamında, birçok alanda bilgi ve beceriye sahip elemanlar aranmaktadır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı eğitimi, hem örgütlerin istedikleri bilgi ve beceriye sahip nitelikli meslek elemanı yetiştirmekte, hem de profesyonel sekreterlik ve yönetici asistanlığı mesleğinin klasik sekreterlik kavramının dışında yeni boyutlar kazanarak gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Bölümün amacı, büronun ve yöneticinin haberleşmesini etkin kılan, yazışmaları yapan, toplantıları organize eden, büro teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan ve büronun yönetimini gerçekleştiren, yeniliklere, gelişmelere açık kişiler yetiştirmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde, hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, büro hizmetlerini yönetim fonksiyonlarına göre gerçekleştiren, yöneticinin çalışmalarına etkili bir şekilde destek veren ve yönetimde verimliliğe katkı sağlayan yönetici asistanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. İş dünyasının yönetim ve teknolojik gelişim hızına destek verecek büro yöneticilerini ve yönetici asistanlarını yetiştirmek bölümün hedefidir.

Yatay Geçiş Yapabilecek ÖnLisans Programları

Meslek yüksekokulları arasında yatay geçiş imkanı mevcuttur.

 

Dikey Geçiş Yapabilecek Lisans Programları

Büro Yönetimi Öğretmenliği
İşletme Bilgi Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Yönetim Bilişim Sitemleri
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İktisat
İşletme
Dokümantasyon ve Enformasyon

buro2

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, başta, TBMM ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu olmak üzere, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarında, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde büro yöneticisi, üst yönetim asistanı olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca; hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlardır.